• Mål og gør resultater synlige

    Når fremskridt bliver synlige, får organisationen større momentum til forandring

FOR LIDT UDBYTTE AF EFFEKTIVISERINGSTILTAG?

Op til 80% af alle LEAN projekter opnår ikke det forventede udbytte. Og mange gange løber tiltag stille og roligt ud i sandet igen. Vanens magt er stor, og kulturen er tit en hindring for vedvarende effekt.  

 

time study software

HVAD SKAL DER TIL

Med vores værktøj bliver det enkelt at kontrollere og måle effekten af effektiviseringstiltag - og medarbejderne kan selv spille en stor rolle.

Det giver ejerskab til forandring, og synlighed for alle.  

Har man fx en maskine, hvor man på datagrundlaget kan se, at det hovedsageligt er materialefejl der udgør årsagen til nedetid, kan medarbejderne måle, om indkøb af nye materialer har haft den ønskede effekt.

Økonomiafdelingen kan ligeledes kalkulere, om en evt. mérpris på materialer kan retfærdiggøres ud fra den større produktion på maskinen, når den nu kører med færre stop.

På den måde kan man trinvis - og i eget tempo - gennemgå sine processer, og finde måder at gøre tingene bedre og med større værdi.

Troværdige data

Vi gør det nemt for dig at opdage problemer, deres størrelse og deres årsag

Mål fremskridt

Træf beslutninger baseret på fakta, og kontroller at tiltag også giver resultater

3-i-1 software

Konfigurer, indsaml og analysér data med én komplet softwarepakke - helt enkelt

Dette website anvender cookies for at fungere optimalt. Læs mere