• Enkel metode til at effektivisere processer

    Værktøj til brug ved LEAN, Six Sigma og andre former for effektiviseringsprocesser. Måler hvad tiden bruges på, så man kan fjerne ikke værdiskabende aktiviteter

DEN UDFORDRING VI LØSER

Alle virksomheder arbejder i én eller anden form med at effektivisere sine processer. Dette kan ske på mange forskellige måder, lige fra trial-and-error metoden til strategiske metoder som LEAN eller Six Sigma.

Uanset hvordan man arbejder med at effektivisere, så skal der tages stilling til følgende:

  • Har vi en udfordring?
  • Hvor er den henne helt nøjagtigt?
  • Hvor stor er den?
  • Hvilken omkostning udgør den?

Svaret på disse spørgsmål udgør grundlaget for at tage beslutninger. Nogle gange ligger beslutningerne lige for og er relativt små, andre gange skal der tages fat om komplicerede sammenhænge, som er vanskelige at gennemføre.

Vores værktøj er en understøttende faktor i dette arbejde - et værktøj der skaber datagrundlag og måler fremdriften. Det gør arbejdet med effektivisering mere konstruktivt og resultatorienteret, og dermed er sandsynligheden for succes langt større.  

Vi er ikke konsulenter, men leverer et effektivt værktøj til konsulenter og virksomheder, der gerne vil blive mere effektive.

HVORDAN VI LØSER UDFORDRINGEN 

Det er i virkeligheden ret enkelt. Vi tager udgangspunkt i begrebet "tid". Hvis dig, dine maskiner, processer og organisation bruger tiden på at skabe værdi, så får i gode resultater.

Med vores enkle værktøj, kan dette måles - helt enkelt og uden de store omkostninger.

Og de fleste får sig en overraskelse. Tiden bliver ofte brugt alt andet end produktivt. Det giver sig fx udslag i nedetid på maskiner, krav fra personale om opnormering, stress, manglende resultater, etc.

Med vores værktøj kan man tage proces for proces og undersøge sammenhænge og få vigtig information frem. Information der kan bruges til at identificere og kvantificere problemers omfang og størrelse.

Med troværdige data i hånden, er det langt lettere for både ledelse og medarbejdere at gå målrettet efter at finde løsninger, implementere dem og måle fremdriften. Også investeringskalkuler bliver langt mere troværdige, når de er baseret på fakta.

Arbejder Du med LEAN, Six Sigma eller effektiviserer Du på andre måder virksomheder, så har vi et spændende værktøj til Din værktøjskasse.

Troværdige data

Vi gør det nemt for dig at opdage problemer, deres størrelse og deres årsag

Mål fremskridt

Træf beslutninger baseret på fakta, og kontroller at tiltag også giver resultater

3-i-1 software

Konfigurer, indsaml og analysér data med én komplet softwarepakke - helt enkelt

Dette website anvender cookies for at fungere optimalt. Læs mere